COVID 19: BUISNESS AS USUAL

Welsh Milestone Cards

Product Code: MRM_01
  • $25.23
Loading...
Item out of Stock   |   Usually dispatched within 24 hours

Cardiau Cerrig Milltir Max Rocks Cymraeg – set o 51 o gardiau neillryw â darluniau i gofnodi’r cerrig milltir ym mlwyddyn gyntaf eich plentyn! O ddatganiad eich beichiogrwydd ymlaen drwy bob carreg filltir ar hyd y flwyddyn gyntaf, mae’r cardiau hyn yn cofnodi pob cam cyffrous ymlaen. Mae’r set yn cynnwys: • 1 cerdyn cyflwyno lle gallwch gofnodi enw a dyddiad geni’ch plentyn • 3 cherdyn cyn-geni • 14 o gardiau oedran wythnosol/misol • 21 o gardiau i ddathlu cerrig milltir newydd • 5 cerdyn diolch • 7 cerdyn i’w haddasu at unrhyw achlysur Mae’r cardiau hyn wedi’u hargraffu ar bapur cerdyn esmwyth 300gms sy’n addas i fabanod. Gallwch eu cadw fel atgof oes o’r cerrig milltir yn natblygiad eich baban. --------------------- Max Rocks Welsh Milestone Cards - a set of 51 illustrated unisex milestone cards to capture your child’s first year! From the pregnancy announcement to the first year of milestones,these cards cater for every exciting new addition. The set includes: • 1 introduction card to input your child’s name and date they were bor • 3 pre-birth cards • 14 weekly/monthy age cards • 21 new milestone cards • 5 thank you cards • 7 customisable cards Printed on 300gsm smooth baby friendly card and presented in a durable brown box, the cards can be saved to remember your baby’s milestones forever more.

Be the first to review Welsh Milestone Cards. Write a review

Please click here for our Delivery & Returns Policy

Please contact us for more information.

Top